MM fodterapi

Styrelsen for patientsikkerhed

Klinikken havde d. 11.5.2017 besøg af styrelsen for patientsikkerhed, hvor klinikkens procedurer, herunder hygiejne og journalføring blev gennemgået. Styrelsen lagde vægt på, at klinikken overordnet virkede veldrevet og med høj grad af systematik og struktur. Hele rapporten kan læses på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside på følgende link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/fodterapeutomraadet/?tab_p=4